synergy-oz.eu
ECDL - SYNERGY o.z.
ECDL Navigácia Systém ECDL ECDL je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. Systém ECDL je postavený na celosvetovo: jednotných sylaboch (štandardoch znalostí), ktoré určujú rozsah potrebných znalostí a zručností vo vybraných tematických oblastiach (moduloch) jednotnej metodike (štandardoch v postupe) ako overiť, či uchádzač požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje …