synergy-oz.eu
Tábor Rómskych detí 2013 - SYNERGY o.z.
Druhým ročníkom tábora chceme deťom umožniť a zabezpečiť rozvoj ich spoločenských, sociálnych a environmentálnych kompetencii a zdôrazňovať opodstatnenosť vzdelávania za účelom budúceho uplatnenia sa. Umožníme tiež ich rozvoj v oblasti tímovej práce a rozvoj v oblasti počítačovej a informačnej gramotnosti. Zabezpečíme aj posilňovanie kultúrneho dedičstva formou stretnutí s pozitívnymi vzormi z radov rómskej komunity. Prínos:Prehlbovanie …