synergy-oz.eu
Street dance group - SYNERGY o.z.
HIP-HOP Tanečná SHOW – Fiľakovo Projekt Street dance group, bol realizovaný v rokoch 2009-2011 vo vlastnej réžii nášho združenia. Projekt sa realizoval pre deti a mládež z okolia mesta Fiľakovo bez vekového obmedzenia. Na projekte sa zúčastnili prevažne deti a mládež z marginalizovaných rómskych komunít. Hlavným cieľom projektu bol socializačný a vzdelávací účinok, eliminácia (zníženie) …