synergy-oz.eu
zkpcv - SYNERGY o.z.
ITMS kód: 312011G491 Názov projektu: Zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom celoživotného vzdelávania Zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom celoživotného vzdelávania Projekt je zameraný na zabezpečenie celoživotného vzdelávania dospelých. Medzi hlavné aktivity projektu bude patriť Aktivita 1 – Tvorba a úprava vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých je zameraná na zvyšovanie kvality, posilnenie kompetencií a rozšírenie a posilnenie organizácie v oblasti celoživotného vzdelávania. Aktivita 2 – Realizácia vzdelávacích programov na …