synergy-oz.eu
Posilnenie hospodárskej a sociálnej integrácie prihraničných oblastí - SYNERGY o.z.
Posilnenie hospodárskej a sociálnej integrácie prihraničných oblastí Spolupráca na projekte “Posilnenie hospodárskej a sociálnej integrácie prihraničných oblastí …” Organizovanie školení a seminárov v oblastiach plánovania, inicializácie, prípravy a riadenia projektov, spoločné iniciatívy na budovanie partnerstva, strategické plánovanie a príprava projektov a k tomu zber údajov, napĺňanie a prevádzka databáz, podpora výmeny skúseností prostredníctvom organizovania konferencií, …