sterkhuis.nl
Zomaar een dag bij Sterk Huis
De laatste tijd is er veel aandacht voor de jeugdzorg in de media. Vaak gaat dit over complexe problemen als wachttijden, tekorten en de werkdruk. Er is ook een andere kant. Een jeugdzorg waar hard gewerkt wordt. Waar professionals zich met hart en ziel inzetten voor kwetsbare kinderen. Wij vertell