sterkhuis.nl
Week van de Pleegzorg 2019
In 2019 wordt de Week van de Pleegzorg voor de vijfde keer georganiseerd: van 30 oktober t/m 6 november. ook Sterk Huis doet weer mee. Met leuke activiteiten voor onze pleeggezinnen: gratis zwemmen, pleegoudercafé en een filmavond Instant Family voor pleegouders en mensen die pleegouder willen wor