sterkhuis.nl
Vrijwilliger Pleegouderraad
Wil jij je inzetten om de gemeenschappelijke belangen van pleegouders en (pleeg)kinderen van Sterk Huis te behartigen? De Pleegouderraad (POR) van Sterk Huis is dringend op zoek naar versterking. Wat doet de POR? De POR denkt en praat mee over het pleegzorgbeleid van Sterk Huis en geeft gevraagd en