sterkhuis.nl
De verschillende vormen van pleegzorg
Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Soms kunnen de ouders (tijdelijk) de opvoeding niet meer aan. Dan is het voor het kind, maar ook voor de ouders, beter als tijdelijk in een ander gezin woont. Als pleegouder bied je een warme en veilige plek aan een kind dat niet meer t