sterkhuis.nl
Voor de Jeugd Dag
Een van onze bewoners die te maken heeft met eergerelateerde dreiging vertelde haar verhaal aan een groep hulpverleners op de Voor de jeugd dag.