sterkhuis.nl
Juf Yvonne doet mee in de klas
Donderdagmiddag gaat de 2e kamer in overleg over een betere verbinding tussen Onderwijs en Zorg. Een erg belangrijk onderwerp. Dat vindt Jeugdzorg Nederland ook. Zij doen een oproep om de verbinding tussen Jeugdhulp-zorg en onderwijs in te kleuren. Een actie die wij ondersteunen. Kinderen komen van