sterkhuis.nl
Trainingen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Alleen al in de regio Hart van Brabant hebben meer dan 3000 kinderen te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. 30 touringcarbussen vol! Als professional kom je soms in situaties waar je een naar onderbuikgevoel van krijgt. Wat moet je doen met dez