sterkhuis.nl
Training ketenaanpak conflictscheidingen
Voor professionals in Midden-Brabant die in hun werk te maken hebben met conflictscheidingen en hulpverlening aan ouders en kinderen.