sterkhuis.nl
TeamUp vrijwilligers gezocht
In samenwerking met Warchild, Save the Children en UNICEF Nederland gaat Sterk Huis TeamUp starten. TeamUp biedt gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten aan jongeren van 13 tot 21 jaar die gevlucht zijn uit oorlogsgebied en nu bij Sterk Huis verblijven. Door middel van TeamUp leren