sterkhuis.nl
Signs of Safety: een succeservaring
Wat doen we als er in een gezin sprake is huiselijk geweld en kindermishandeling? Wat is er nodig om te komen tot een veilige leefsituatie? Bij Sterk Huis werken we met een team dat getraind is in het maken van veiligheidsplannen volgens de benaderingswijze Signs of Safety. Zij gaan samen met het ou