sterkhuis.nl
Schoolexamens in de opvang
Hoe is het om te wonen bij Sterk Huis en je examens te doen? Elk jaar zijn er meerdere jongeren die examens moeten doen. Vanwege veiligheid is het niet mogelijk om naar school te gaan. Hoe ga je dan je examens halen? Aysa heeft vanmorgen haar laatste examen ingeleverd. Nu twee weken wachten tot ze