sterkhuis.nl
Resultaten van de zoektocht naar nieuwe pleegouders
Afgelopen september stond Sterk Huis Pleegzorg voor een belangrijke taak: 30 kinderen stonden op de wachtlijst voor pleegzorg. Elk kind dat moet wachten op een warm en veilig thuis is te veel. Wat hebben wij afgelopen tijd gedaan om meer pleegouders te vinden? En nog veel belangrijk met welk resulta