sterkhuis.nl
Raad van Kinderen op bezoek bij Sterk Huis
In Nederland luisteren wij nog te weinig naar kinderen. Maar is het niet logisch om naar de ideeën van kinderen te luisteren, als het gaat over vraagstukken die ook hun toekomst gaan bepalen? De Raad van Kinderen is een groep kinderen uit Tilburg, die organisaties adviseert over allerlei belangrij