sterkhuis.nl
Pleegouderraad POR zoekt nieuwe leden
Wil jij je als pleegouder inzetten om de gemeenschappelijke belangen van pleegouders en (pleeg)kinderen van Sterk Huis te behartigen? De Pleegouderraad (POR) van Sterk Huis neemt binnenkort afscheid van twee van haar leden en is daarom dringend op zoek naar versterking. Wat doet de POR? De POR denkt