sterkhuis.nl
Orange the world. Voor een toekomst zonder geweld.
De komende 10 dagen kleurt Sterk Huis oranje om aandacht te vragen voor het wereldwijde probleem van geweld tegen vrouwen. Bijna de helft van alle vrouwen en meisjes krijgt ooit te maken met geweld. Een schrikbarend hoog aantal. Sterk Huis gaat samen met ministeries, gemeenten, provincies en andere