sterkhuis.nl
Onderzoek resultaten van invoering van de Wet verbetering positie pleegouders
Hoe ervaart u uw positie als pleegouder ten opzichte van (gezins)voogd, pleegzorgwerkers en biologische ouders? Wordt u betrokken bij het opstellen van het hulpverleningsplan? Heeft u de mogelijkheid om in te stemmen met dit plan? Wordt u goed geïnformeerd over de achtergrond van uw pleegkind(eren)