sterkhuis.nl
Onderzoek ondersteuning pleegouders bij gedragsproblemen
Kim Pistorius onderzocht de ondersteuning van pleegouders bij gedragsproblemen van hun pleegkind. Dit afstudeeronderzoek was voor de opleiding Pedagogiek aan Fontys Hogeschool in Tilburg. De centrale vraag is: hoe kunnen pleegzorgbegeleiders van Sterk Huis pleegouders ondersteunen in het omgaan met