sterkhuis.nl
Multi Systeem Therapie (MST) bij Sterk Huis
Is er onrust binnen het gezin? Of heeft jullie kind last van gedragsproblemen? Multi Systeem Therapie (MST) kan dan een uitkomst bieden. MST verminderd het aantal ernstige delicten, verbetert het functioneren van een gezin en laat een afname zien in uithuisplaatsingen. Intensieve therapie in de th