sterkhuis.nl
'Meer dan 700.000 slachtoffers huiselijk geweld in de afgelopen vijf jaar'
Ruim 700.000 Nederlandse volwassenen hebben in de afgelopen vijf jaar minstens één keer met huiselijk geweld te maken gehad. Jaarlijks hebben meer dan 100 duizend kinderen tot en met 17 jaar te maken met kindermishandeling. De cijfers komen uit een uitgebreid onderzoek van het Wetenschappelijk On