sterkhuis.nl
Liefdevol gebaar
Debby Baekelmans (38) is alleenstaande moeder van Zoë (11) en Quincy (6). Ze werkt in de thuiszorg. Sinds een jaar woont Zoë drie dagen per week bij een netwerkpleeggezin. “Ik heb ADD en Zoë heeft ADHD. Doordat we erg op elkaar lijken, botst het snel tussen ons. Over de kleinste dingen hebben w