sterkhuis.nl
Ketenaanpak conflictscheidingen Hart van Brabant
In het High Conflict Forum (HCF) wordt elke maand casuïstiek besproken door organisaties die hulp bieden bij complexe scheidingen (‘vechtscheiding’ of conflictscheiding). Vanuit verschillende disciplines worden ‘vastgelopen’ en ge-escaleerde conflict- scheidingszaken uitgediept. Het HCF i