sterkhuis.nl
Jongeren van Sterk Huis laten zien hoe je iets in beweging zet
Twee jaar geleden volgden jongeren van Sterk Huis voor de eerste keer het Young Impact-programma. Sterk Huis biedt deze jongeren een veilig en warm thuis en helpt hen om vanuit daar een zelfstandige toekomst te bouwen. Young Impact blijkt een mooie aanvulling op dat hulpverleningstraject. Jongeren