sterkhuis.nl
Jongeren beter begeleiden door openheid over middelengebruik
“Werk je met jongeren, dan kom je in aanraking met drugs. Daar kun je in deze tijd niet meer omheen”, stelt Jenneke van Oorschot, een van de kartrekkers van het Innovatietraject ‘Samen voorbij verslaving’ van Sterk Huis en Kentra24, de jongerenkliniek van Novadic- Kentron. “Wegkijken of