sterkhuis.nl
Jeugdzorg anno 2019: werk niet tegen elkaar, maar mét elkaar!
Financiële tekorten, stijgende wachtlijsten, een toename van Jeugdzorggebruik. Kinderen die nergens terecht kunnen, behandelingen die onvoldoende kunnen worden uitgevoerd. Zomaar een greep uit de berichten over Jeugdzorg die de laatste tijd in de media verschijnen. Wat opvalt is de overheersende n