sterkhuis.nl
Hulpverlenings organisaties bundelen krachten in de strijd tegen gedwongen jongensprostitutie
Jongens die het slachtoffer zijn van loverboys, mensenhandel en seksueel misbruik krijgen nog onvoldoende aandacht in Nederland. De jongens worden op zeer jonge leeftijd geronseld en hebben onder dwang seks. Hulpverleningsorganisaties Het Kopland, Fier en Sterk Huis hebben een projectplan bij VWS in