sterkhuis.nl
Het crisisinterventieteam in de praktijk
Dagelijks ontvangt het crisisinterventieteam (CIT) tientallen telefoontjes voor hulp bij crisissituaties en verward gedrag. Een team van professionals van verschillende organisaties zit in de startblokken om direct hulp te bieden. Bij situaties met huiselijk geweld, verwaarlozing of ernstige confli