sterkhuis.nl
Helft kinderen bedreigd door conflict, armoede of discriminatie
Meer dan de helft van alle kinderen - ruim 1,2 miljard - wordt bedreigd door conflicten, armoede of discriminatie van meisjes, staat in een nieuw rapport van Save the Children. Het rapport The Many Faces of Exclusion (De Vele Gezichten van Uitsluiting) toont aan hoe de drie genoemde factoren were