sterkhuis.nl
Film rondleiding locatie De Bocht
Vaak kwamen er oud bewoners op bezoek bij locatie De Bocht aan de Tilburgseweg om te zien waar ze geboren zijn of gewoond hebben.