sterkhuis.nl
Duale leertrajecten / BBL / werken en leren
Sterk Huis biedt uitstekende mogelijkheden voor het volgen van opleidingen. Er is een intern aanbod van ruim veertig cursussen en opleidingen. Alle medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om jaarlijks een cursus of opleiding te volgen binnen werktijd en op kosten van Sterk Huis. We vinden het v