sterkhuis.nl
Berichten van de bouw februari 2017
De bouw van het Sterk Huis vordert gestaag en zal binnenkort worden voltooid. In deze nieuwsbrief informeren we je over de huidige stand van zaken.