sterkhuis.nl
AWARE, acuut hulp bij huiselijk geweld
Slachtoffers van huiselijk geweld hebben vaak te maken met zeer onveilige situaties. Het geweld van een partner kan vaak uit het niets ontstaan. Acuut hulp is dan noodzakelijk. De AWARE alarmondersteuning is er voor vrouwen en mannen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld en worden lastiggev