sterkhuis.nl
"Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan"
Ik ben een fervent voorstander van de transitie jeugdzorg. Het huidige jeugdzorgstelsel is ziek van teveel bureaucratie en te weinig samenwerking. Eén van de oorzaken is de versnipperde verantwoordelijkheid en financiering in het huidige systeem.