sterkhuis.nl
Training Huwelijksdwang en eergerelateerd geweld voor professionals
Herken huwelijksdwang en eergerelateerd geweld voor professionals Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun zin. Het gaat dan vooral om meisjes en jongens tussen de 16 en 25 jaar met een niet-westerse achtergrond. Huwelijksdwang, achterlating in het buitenland en ande