sterkhuis.nl
Training Beroepsethiek, -code, tuchtrecht en richtlijnen Jeugdzorg
Training ‘Beroepsethiek, -code, tuchtrecht en richtlijnen Jeugdzorg Voor jeugdzorgwerkers in een HBO-functie is beroepsregistratie in het register SKJ verplicht. Voor herregistratie dient een geaccrediteerde training gericht op de voor de jeugdzorg geldende beroepscode, richtlijnen en het tuchtr