sterkhuis.nl
training Bemiddelen in conflictscheidingen
Training ‘Bemiddelen in conflictscheidingen' De training is bedoelt voor professionals die in hun werk veel met complexe echtscheidingsproblematiek te maken krijgen en die meer handvatten willen qua interventies en qua attitude in het omgaan met deze doelgroep. Daarnaast is er veel aandacht v