sterkhuis.nl
Training Basisplanning Veiligheid
Basisplanning Veiligheid In de training Basisveiligheid voor professionals leren verwijzers een samenwerkingsrelatie op te bouwen met gezinnen waar (mogelijk) sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. De training bevat elementen van de benaderingswijze Signs of Safety. Doel is om datgene