sterkhuis.nl
5 nieuwe online leermodules voor pleegouders
Pleegzorg Sterk Huis heeft samen met Augeo 5 nieuwe online leermodules ontwikkeld voor pleegouders. Sommigen pleegouders hebben al eerder een online cursus gevolgd. Zij hebben automatisch een mail ontvangen waarmee ze deze nieuwe modules kunnen bestuderen. We hopen dat heel veel pleegouders gebruik