standrivel.com
Những tranh luận về đại tự câu đối hiện nay - Blog Kiến Thức Stan Drivel
Cuốn thư câu đối hiện nay đang gặp phải một vài tranh luận về kiểu chữ và hình thức thờ cúng. Cùng với đó là sự mai một của thể loại này. Giới trẻ hình như không biết đến cuốn thư câu đối là gì. Cùng chúng tôi bàn luận về những vấn đề này …