standrivel.com
Chọn chữ thư pháp tặng thầy ý nghĩa cho ngày 20/11 - Blog Kiến Thức Stan Drivel
Ngày lễ 20/10 tri ân thầy cô giáo, học trò từ bốn phương tụ hội để tri ân công ơn thầy cô giáo đã chỉ bảo, hướng dẫn. Quà 20/11 dành tặng thầy cô giáo cần có sự trang nghiêm đặc biệt, ý nghĩa thể hiện sự trôn trọng, kính cẩn với thầy cô. Chữ …