stabu.org
De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen - wat verandert er? - STABU
Als de voorgenomen planning wordt aangehouden, treedt op 1 januari 2021 de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen in werking. Wat...