stabu.org
Bouwsector en overheid tekenen intentieverklaring voor verdere digitalisering - STABU
In Delft tekende op 9 juli de bouwsector samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieverklaring. Daarin...