spinmychair.com
Thị trường chứng khoán: Dòng tiền chuyển hướng sang cổ phiếu đầu cơ - Kiến Thức Spin Chair
. Dòng tiền đương thu chật Nhìn dấn bay khuynh hướng thòng tiền từ nay đến chót năm 2016, ông Nguyễn Nhật Cường, Trưởng buồng đầu tư, Công ty Chứng khoán Vietinbank (VietinbankSC) cho biết, thòng tiền thị trường chung đương có khuynh hướng giảm, khởi hành từ hai duyên cớ chính. Thứ nhất, thòng …