spinmychair.com
Phiên 9/12: VNM, GAS, SAB giữ nhịp thị trường - Kiến Thức Spin Chair
Cùng giá như dù thô kệch mở tăng trở lại, chứng thú khoán cầm giới đồng xê ri tăng chấm trong suốt ngày 8/12, bất chấp việc ECB quyết định bốc giảm liều cây bọc kích thích kinh tế (QE) tự 80 tỷ euro/tháng bây bây giờ xuống 60 tỷ euro/tháng, thị trường chứng thú …