spinmychair.com
2 cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/12 - Kiến Thức Spin Chair
CTCK KIS Việt Nam (KIS) Cổ phiếu CTCP Cao su Phchiêm bao Hòa (mã PHR) hở rứt phá qua khỏi miền chỏm trung thời hạn thi hài lập ra tháng 7/2016, ở loanh quan liêuh miền 22-22,5. Khối cây giao tế cũng duy trì ở cụm từ thấp trong suốt thời đoạn tàng trữ lũy …