snorkycream.my
Cara Berhenti Mendengkur Berdasarkan Ajaran Islam
“Apabila engkau hendak tidur, berwudhulah sebagaimana wudhu ketika hendak shalat. Kemudian berbaringlah miring ke kanan, dan bacalah: